* ?
?

Als u een brief/e-mail hebt ontvangen waarin staat dat uw IBAN BIC ontbreekt, vul deze dan hieronder in:

?

Als u een brief/e-mail ontvangt waarin staat dat u ontbrekende documenten moet leveren, dan kunt u deze hieronder uploaden (opgelet: alleen in gevallen waarin kopieën worden aanvaard, als de voorwaarden van de promotie de originele documenten vereisen, dan moet u deze per post naar het adres dat op de startpagina deel POST verzenden):

?

De verzamelde informatie is onderworpen aan de computer verwerking door het lichaam dat de promotie-operatie op waarvoor je solliciteert. Deze behandeling is bedoeld om klanten en prospects te beheren.<br/>Uw gegevens worden opgeslagen voor een beperkte tijd voor een correct beheer van de operatie, die niet hoger mag zijn dan 3 jaar na het einde van de operatie.<br/>Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang, query, wijzigen en de informatie te verwijderen over u, het recht om bezwaar te maken prospectie of voor legitieme redenen en het recht om richtsnoeren voor het lot van uw persoonlijke gegevens na je dood door contact op het contactadres op het gebied van de promotie waar je aan deelneemt (prospectus , website, kortingsbon, etc.). Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een identiteitsbewijs waarop uw handtekening.<br/>

Retour en haut